Резултатите от гласуването на Радио Прешов: Михаела Пап – “Стоп” – 89 % Георги Колдун – “През светлината” – 5 % Антонио Марино – “Красива картина” – 5 %...

Read more


Loading...