ПРЕМИЕРА/Розмари Сателова/

25 септември 18ч. Артсалон БНР-Радио Варна
РАЗКАЗЪТ НА ЕДИН МУЗИКОВЕД премиера на мемоарно-автобиографичната книга на изкуствоведа проф. д-р Розмари Стателова

 

 

РАЗКАЗЪТ НА ЕДИН МУЗИКОВЕД” представлява мемоарно-автобиографична книга за един живот, разказан фрагментно. Розмари Стателова е родена във Варна през 1941г.  Тя израства в поликултурна семейна среда, което – според нея – играе важна роля в по-нататъшното й развитие. Акцентът върху музиката в тази среда – майката свири на пиано, бащата на цигулка – насочва детето от малко към музикалното поприще.

 

Розмари получава средно и висше музикално образование и – благодарение на брака й с музиковеда и композитора Слав Кожухаров – продължава под негова грижа да развива своите заложби на човек, отдаден на  осмислянето на явленията на музиката и музикалната култура.  В текста се представя дългия път, който Стателова изминава от ранните си студентски опити като музикален критик до късните й музикално-антропологични студии и книги, посветени на съвременната популярна музика и музиката на малцинствата. Като учен-музиковед в БАН /Институт за изкуствознание/, Розмари Стателова взема участие в множество международни научни срещи и проекти, които я отвеждат на различни места по света. Част от тези пътувания авторката описва по интересен начин, давайки възможност на читателя да се запознае с интересни обекти от музикалната география на съвременния свят.