Резултатите от гласуването на Радио Прешов: Михаела Пап – „Стоп“ – 89 % Георги Колдун – „През светлината“ – 5 % Антонио Марино – „Красива картина“ – 5 %...

Read more


Loading...